6.SINIF KONU ÖZETLERİ

 • 4.ÜNİTE:MADDE VE ISI
 • 1.BÖLÜM-MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
 • 2.BÖLÜM-YOĞUNLUK
 • 3.BÖLÜM-MADDE VE ISI
 • 4.BÖLÜM-YAKITLAR
 • 5.ÜNİTE: SES VE ÖZELLİKLERİ
 • 1BÖLÜM-SESİN YAYILMASI
 • 2.BÖLÜM-SEİN FARKLI ORTAMLARDA FARKLI DUYULMASI
 • 3.BÖLÜM-SESİN SÜRATİ
 • 4.BÖLÜM-SESİN MADDEYLE ETKİLEŞMESİ
 • 6.ÜNİTE:VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VE SAĞLIĞI
 • 1.DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER
 • 2.DUYU ORGANLARI
 • 3.SİSTEMLERİN SAĞLIĞI
 • 7.ÜNİTE:ELEKTRİĞİN İLETİMİ
 • 1.BÖLÜM-İLETKEN VE YALITKAN MADDELER
 • 2.BÖLÜM-ELEKTRİKSEL DİRENÇ VE BAĞLI OLDUĞU FAKTÖRLER

Bir cevap yazın