8.SINIF 4.ÜNİTE ASİTLER VE BAZLAR

8.Sınıf 4.Ünite Asitler ve Bazlar Konu Özeti

8.Sınıf 4.Ünite Asitler ve Bazlar Konu Özeti


ASİTLER VE BAZLAR

ASİT NEDİR?

Sulu çözeltilerine H+ iyonu veren maddelere asit denir.

ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ

 • Tatları ekşidir.
 • Yakıcı, tahriş edici özelliktedir.
 • Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
 • Turnusol kağıdını kırmızı renge boyarlar.
 • pH cetvelinde 0-7 arasında yer alırlar.
 • Metalleri, kumaşı, deriyi ve mermeri aşındırırlar. Metallerle tepkimeye girerek H2 gazı oluştururlar.
 • Bazlarla tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar.

BAZ NEDİR?

Sulu çözeltilerine OH iyonu veren maddelere baz denir.

BAZLARIN ÖZELLİKLERİ

 • Tatları acıdır.
 • Ele kayganlık verici özelliktedir.
 • Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
 • Turnusol kağıdını mavi renge boyarlar.
 • pH cetvelinde 7-14 arasında yer alırlar.
 • Cam ve porseleni aşındırırlar.
 • Asitlerle tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar.

YAYGIN OLARAK KULLANILAN ASİTLER

ASİTİN FORMÜLÜASİTİN ADIASİTİN PİYASA ADI
HClHidroklorik asitTuz ruhu
H2SO4Sülfürik asitZaç yağı
HNO3Nitrik asitKezzap

YAYGIN OLARAK KULLANILAN BAZLAR

BAZIN FORMÜLÜBAZIN ADIBAZIN PİYASA ADI
NaOHSodyum hidroksitSud-kostik
KOHPotasyum hidroksitPotas-kostik
Ca(OH)2Kalsiyum hidroksitSönmüş kireç
NH3AmonyakAmonyak

GÜNLÜK HAYATTA ASİTLER

GÜNLÜK HAYATTA BAZLAR

pH KAVRAMI VE pH ÖLÇEĞİ

pH( power of Hyrogen)

ASİT BAZ BELİRTEÇLERİ(İNDİKATÖRLER)

İNDİKATÖR(BELİRTEÇ)ASİTBAZ
TURNUSOL KAĞIDIKIRMIZIMAVİ
FENOLFTALEİNRENKSİZPEMBE
METİL ORANJKIRMIZISARI
MOR LAHANAKIRMIZI-PEMBESARI-YEŞİL-MAVİ-MOR

ASİT BAZ ( NÖTRALLEŞME) TEPKİMELERİ

Bir asit ile baz tepkimeye girdiğinde tuz ve su oluşur. Bu şekilde tepkimedeki ürünler nötr hale geçer. Bu sebeple asit baz tepkimelerine nötralleşme tepkimeleri denir. Tepkimeye giren asit ve bazın kuvveti aynı ise tepkime sonucu oluşan ürünler nötr olur. Fakat asidin kuvveti fazla ise sonuçta asidik tuz veya bazın kuvveti fazla ise sonuçta bazik tuz oluşabilir.

ASİT YAĞMURLARI

Atmosferde çok fazla biriken karbondioksit(CO2), azot dioksit( NO2) ve kükürt dioksit( SO2) gibi gazlar atmosferin üst katmanlarında havadaki su buharı ile birleşerek karbonik asit, nitrik asit ve sülfürik asit şekline dönüşür. Bu şekilde yağan yağmurun pH değeri de 5,6’dan küçük olur ve asit yağmuru şeklinde yağar. Kar, dolu şeklinde de yağabilir.

ASİT YAĞMURLARININ ZARARLARI
 • Hem canlı hem de cansız varlıklara zarar verir.
 • Toprağın pH dengesini bozar.
 • Ormanlara zarar verir.
 • Tarihi yapılara ve binalara zarar verir.
 • Arabaların metal yüzeylerine zarar verir.
 • Suyun pH değerini düşürerek sucul canlılara zarar verir.
 • İnsanlarda cilt kanserine sebep olabilir.

8.Sınıf 4.Ünite Asitler ve Bazlar Konu ÖzetiFenozom’u Takip Edin!

 ---<span class="has-inline-color has-white-color">Döndü TOPKAYA</span>
Döndü TOPKAYA                                                                                                                                      Fen Bilimleri Öğretmeni
Top