8.SINIF 4.ÜNİTE ASİTLER VE BAZLAR

8.Sınıf 4.Ünite Asitler ve Bazlar Konu Özeti

8.Sınıf 4.Ünite Asitler ve Bazlar Konu Özeti


ASİTLER VE BAZLAR

ASİT NEDİR?

Sulu çözeltilerine H+ iyonu veren maddelere asit denir.

ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ

 • Tatları ekşidir.
 • Yakıcı, tahriş edici özelliktedir.
 • Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
 • Turnusol kağıdını kırmızı renge boyarlar.
 • pH cetvelinde 0-7 arasında yer alırlar.
 • Metalleri, kumaşı, deriyi ve mermeri aşındırırlar. Metallerle tepkimeye girerek H2 gazı oluştururlar.
 • Bazlarla tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar.

BAZ NEDİR?

Sulu çözeltilerine OH iyonu veren maddelere baz denir.

BAZLARIN ÖZELLİKLERİ

 • Tatları acıdır.
 • Ele kayganlık verici özelliktedir.
 • Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
 • Turnusol kağıdını mavi renge boyarlar.
 • pH cetvelinde 7-14 arasında yer alırlar.
 • Cam ve porseleni aşındırırlar.
 • Asitlerle tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar.

YAYGIN OLARAK KULLANILAN ASİTLER

ASİTİN FORMÜLÜASİTİN ADIASİTİN PİYASA ADI
HClHidroklorik asitTuz ruhu
H2SO4Sülfürik asitZaç yağı
HNO3Nitrik asitKezzap

YAYGIN OLARAK KULLANILAN BAZLAR

BAZIN FORMÜLÜBAZIN ADIBAZIN PİYASA ADI
NaOHSodyum hidroksitSud-kostik
KOHPotasyum hidroksitPotas-kostik
Ca(OH)2Kalsiyum hidroksitSönmüş kireç
NH3AmonyakAmonyak

GÜNLÜK HAYATTA ASİTLER

GÜNLÜK HAYATTA BAZLAR

pH KAVRAMI VE pH ÖLÇEĞİ

pH( power of Hyrogen)

ASİT BAZ BELİRTEÇLERİ(İNDİKATÖRLER)

İNDİKATÖR(BELİRTEÇ)ASİTBAZ
TURNUSOL KAĞIDIKIRMIZIMAVİ
FENOLFTALEİNRENKSİZPEMBE
METİL ORANJKIRMIZISARI
MOR LAHANAKIRMIZI-PEMBESARI-YEŞİL-MAVİ-MOR

ASİT BAZ ( NÖTRALLEŞME) TEPKİMELERİ

Bir asit ile baz tepkimeye girdiğinde tuz ve su oluşur. Bu şekilde tepkimedeki ürünler nötr hale geçer. Bu sebeple asit baz tepkimelerine nötralleşme tepkimeleri denir. Tepkimeye giren asit ve bazın kuvveti aynı ise tepkime sonucu oluşan ürünler nötr olur. Fakat asidin kuvveti fazla ise sonuçta asidik tuz veya bazın kuvveti fazla ise sonuçta bazik tuz oluşabilir.

ASİT YAĞMURLARI

Atmosferde çok fazla biriken karbondioksit(CO2), azot dioksit( NO2) ve kükürt dioksit( SO2) gibi gazlar atmosferin üst katmanlarında havadaki su buharı ile birleşerek karbonik asit, nitrik asit ve sülfürik asit şekline dönüşür. Bu şekilde yağan yağmurun pH değeri de 5,6’dan küçük olur ve asit yağmuru şeklinde yağar. Kar, dolu şeklinde de yağabilir.

ASİT YAĞMURLARININ ZARARLARI
 • Hem canlı hem de cansız varlıklara zarar verir.
 • Toprağın pH dengesini bozar.
 • Ormanlara zarar verir.
 • Tarihi yapılara ve binalara zarar verir.
 • Arabaların metal yüzeylerine zarar verir.
 • Suyun pH değerini düşürerek sucul canlılara zarar verir.
 • İnsanlarda cilt kanserine sebep olabilir.

8.Sınıf 4.Ünite Asitler ve Bazlar Konu ÖzetiFenozom’u Takip Edin!

 ---<span class="has-inline-color has-white-color">Döndü TOPKAYA</span>
Döndü TOPKAYA                                                                                                                                      Fen Bilimleri Öğretmeni

8.SINIF 4.ÜNİTE KİMYASAL TEPKİMELER


8.Sınıf 4.Ünite Kimyasal Tepkimeler Konu Özeti

KİMYASAL TEPKİMELER

KİMYASAL TEPKİME NEDİR?

Farklı maddelerin birbirleriyle etkileşmesi sonucu kendi özelliklerini kaybederek yeni maddelere dönüşmesidir. Bu etkileşim ile maddeyi oluşturan atomlar değişmez. Bu atomlar arasındaki bağlar koparak farklı atomlar arasında yeni bağlar oluşur. Bu şekilde madde kendi özelliklerini kaybederek yeni maddelere dönüşür. Kimyasal tepkimeler denklem ile gösterilir.

KİMYASAL TEPKİME DENKLEMİ

 • Kimyasal tepkimelerde girenler kısmında bağ kırılımı, ürünler kısmında bağ oluşumu söz konusudur.
 • Tepkimede ok işaretinin yönü tepkimenin gerçekleşme yönünü gösterir.
 • Tepkime devam ederken girenler kısmındaki madde miktarı azalırken, ürünler kısmında yeni oluşan maddelerin miktarı tepkime bitene kadar artmaya devam eder.

KİMYASAL TEPKİMELERDE KORUNAN VE DEĞİŞEN ÖZELLİKLER

1- Kimyasal tepkimelerde atom sayısı her zaman korunur. Girenler kısmında bulunan toplam atom sayısı ile ürünlerde bulunan toplam atom sayısı her zaman eşittir.


2- Kimyasal tepkimelerde atom cinsi korunur. Tepkimeye hangi atomlar girmişse ürünlerde de bu atomlardan oluşan maddeler bulunur.


3- Kimyasal tepkimelerde molekül sayısı her zaman korunmayabilir. Atomlar farklı sayıda yeni moleküller oluşturabilir. Molekül çeşidi korunmaz.


4- Kimyasal tepkimelerde kütle her zaman korunur. Tepkimeye girenlerin kütleleri toplamı ürünlerin kütleleri toplamına eşittir.

KİMYASAL TEPKİMELERDE NELER GÖZLENEBİLİR?

RENK DEĞİŞİMİ

Tepkime esnasında maddenin rengi değişebilir.

KOKU DEĞİŞİMİ

Tepkime esnasında koku değişebilir.

ISI VE ALEV OLUŞUMU

Tepkime esnasında maddenin sıcaklığı artabilir.

GAZ ÇIKIŞI

Tepkime esnasında gaz çıkışı gözlenebilir.

IŞIK OLUŞUMU

Tepkime esnasında ışık oluşumu gözlenebilir.

ÇÖKELTİ OLUŞUMU

Tepkime esnasında dibe katı madde çökebilir.


KİMYASAL TEPKİME KÜTLE GRAFİĞİ

Kimyasal tepkimelerde grafik çizilirken tepkimeye girenlerin miktarı zamanla azalacaktır. Eğer artansız bir tepkime gerçekleşiyorsa grafikte madde miktarı zamanla azalarak sıfır çizgisine iner. Sıfır çizgisine inmeyen grafiklerde o maddenin bir miktarı tepkimeye girmeden artmıştır. Ürünlerde oluşan maddeler ise grafikte sıfırdan başlayarak zamanla miktarı artar. Toplam kütle değişmez.

Yandaki grafikte tepkimeye girenler X ve Y iken, Z üründür. X maddesi tepkimede tamamen tükenmiş fakat Y maddesinin bir miktarı artmıştır. Eğer bu tepkimeye X maddesi eklenirse tepkime devam eder.

TEPKİME TÜRLERİ

1-YANMA TEPKİMELERİ

Tepkimenin girenler kısmında saf halde Oksijen bulunuyorsa bu tepkime yanma tepkimesidir. Hızlı yanma ve yavaş yanma olmak üzere iki türü vardır. Hızlı yanma tepkimelerinde alev oluşumu söz konusudur. Örneğin kömürün yanması, odunun yanması, kağıdın yanması, metan gazının yanması vb. Yavaş yanma tepkimesi ise paslanma yani oksitlenme tepkimeleridir. Örneğin demirin paslanması

2-ASİT-BAZ(NÖTRALLEŞME) TEPKİMELERİ

Tepkimeye asit ve bazın girmesiyle tuz ve su oluşur. Maddeler asitlik ve bazlık durumlarını kaybederek nötr hale gelirler.


8.Sınıf 4.Ünite Kimyasal Tepkimeler Konu Özeti


Fenozom’u Takip Edin!

 ---<span class="has-inline-color has-white-color">Döndü TOPKAYA</span>
Döndü TOPKAYA                                                                                                                                      Fen Bilimleri Öğretmeni

8.SINIF 4.ÜNİTE FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER

8.Sınıf 4.Ünite Fiziksel Kimyasal Değişim Konu Özeti

8.Sınıf 4.Ünite Fiziksel Kimyasal Değişim Konu Özeti

FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM

Maddede meydana gelen değişimler maddenin yapı taşları olan taneciklerinde değişiklik oluşturup oluşturmamasına göre iki grupta incelenir.

1-FİZİKSEL DEĞİŞİM

Maddenin tanecik yapısı değişmeden sadece görünümünde meydana gelen değişimdir.

 • Kesme
 • Ezme
 • Rendeleme
 • Parçalama
 • Kırılma
 • Yırtılma
 • Hal değişimleri(erime,donma,buharlaşma vs..)
 • Çözünme
Atomlar arası bağlar kopmaz, tanecik yapısı değişmez. Sadece moleküller arası bağlar koparak tanecikleri arasındaki mesafe değişebilir.( Hal değişimleri)
8.Sınıf 4.Ünite Fiziksel Kimyasal Değişim Konu Özeti
Atomlar arasındaki bağlar kopmadan tanecikler birbiri içerisinde dağılabilir.(çözünme)
8.Sınıf 4.Ünite Fiziksel Kimyasal Değişim Konu Özeti
Tanecik yapısı değişmez fakat tanecik grupları birbirinden ayrılabilir.
( kırılma,yırtılma,parçalanma vb.)

ÖRNEKLER;

 • Kağıdın yırtılması
 • Buğdayın un haline gelmesi
 • Yoğurttan ayran yapımı
 • Havucun rendelenmesi
 • Buzun erimesi
 • Işığın kırılması ve renklerine ayrılması
 • Mumun erimesi
 • Tereyağının erimesi
 • Camın kırılması
 • Toz şekerin pudra şekeri haline getirilmesi
 • Şekerin ve tuzun suda çözünmesi
 • Mürekkebin suda yayılması
 • Salatanın karıştırılması
 • Peynirin dilimlenmesi
 • Odunun kesilmesi veya şekil verilmesi
 • Alkolün suda çözünmesi
 • Sarımsağın ezilmesi
 • Kumaşın kesilmesi
 • Kasenin parçalanması
 • Saçın kesilmesi
 • İyotun süblimleşmesi

2-KİMYASAL DEĞİŞİM

Maddenin tanecik yapısı değişerek tamamen başka bir maddeye dönüşmesi olayıdır.

 • Yanma
 • Paslanma
 • Küflenme
 • Çürüme
 • Kızartma
 • Pişme, haşlanma
 • Mayalanma
 • Ekşime, bozulma
Atomlar arasındaki bağlar koparak yeni atomlarla bağ oluşabilir ve tanecik yapısı değişir.
8.Sınıf 4.Ünite Fiziksel Kimyasal Değişim Konu Özeti
Atomlar yeni atomlarla bağ yapabilir.
8.Sınıf 4.Ünite Fiziksel Kimyasal Değişim Konu Özeti
Tanecik yapısı ve bağlar değişmiştir.

ÖRNEKLER;

 • Odunun, kömürün yanması
 • Yemeğin bozulması
 • Limonun küflenmesi
 • Yumurtanın haşlanması
 • Patatesin kızartılması
 • Demirin paslanması
 • Mumun yanması
 • Kağıdın yanması
 • Yemeğin pişmesi
 • Sütten yoğurt, peynir yapımı
 • Turşu yapımı
 • Hamurun mayalanması
 • Üzümden sirke yapılması
 • Şekere sülfürik asit dökülmesi
 • Üzümden şarap yapılması
 • Arpadan bira yapılması
 • Meyvenin çürümesi
 • Çaya limon sıkılması
 • Saçın beyazlaması, boyanması
 • Fotosentez ve solunum olayları
 • Sütün ekşimesi
 • Çimentodan beton yapımı
 • Sirke ile karbonatın karıştırılması

8.Sınıf 4.Ünite Fiziksel Kimyasal Değişim Konu ÖzetiFenozom’u Takip Edin!

 ---<span class="has-inline-color has-white-color">Döndü TOPKAYA</span>
Döndü TOPKAYA                                                                                                                                      Fen Bilimleri Öğretmeni

7.SINIF 4.ÜNİTE KARIŞIMLAR

7.Sınıf 4.Ünite Karışımlar Konu Özeti

7.Sınıf 4.Ünite Karışımlar Konu Özeti

KARIŞIMLAR

KARIŞIM NEDİR?

Birden fazla maddenin rastgele oranlarda bir araya gelerek aralarında kimyasal bir etkileşim olmadan oluşturdukları saf olmayan maddelere KARIŞIM denir.

KARIŞIMLARIN ÖZELLİKLERİ

 • Saf madde değildir.
 • Elementlerin, bileşiklerin veya her ikisinin karışımından oluşabilir.
 • Karışımı oluşturan maddeler arasında belirli bir oran yoktur.
 • Karışımı oluşturan maddeler.
 • Fiziksel yöntemlerle kendini oluşturan maddelere ayrıştırılabilirler.

KARIŞIMLAR

HETEROJEN KARIŞIM

 • Her tarafında aynı özelliği göstermeyen karışımlardır.
 • su ve kum karışımı, şehriyeli pilav, salata, çamurlu su, su yağ karışımı, süt, tebeşir tozu ve su..vb

HOMOJEN KARIŞIM

 • Her tarafında aynı özelliği gösteren karışımlardır. Çözelti denir.
 • tuzlu su, şekerli su, hava, göz damlası, su alkol karışımı, maden suyu, madeni para vb.

ÇÖZELTİLER

çözelti=çözücü(miktarı fazla)+çözünen(miktarı az)

ÇÖZÜNME OLAYI NASIL GERÇEKLEŞİR?

Suya atılan tuz tanelerinin etrafını su molekülleri kaplar ve tuz taneciklerini birbirinden ayırarak homojen şekilde dağıtır. Çözünme olayı çözücü tanelerinin çözünen tanelerini sararak birbirinden uzaklaştırması ve çözücünün içinde homojen olarak dağıtması olayıdır.

ÇÖZÜNME HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

1-SICAKLIĞIN ÇÖZÜNME HIZINA ETKİSİ
7.Sınıf 4.Ünite Karışımlar Konu Özeti
SICAKLIK ARTARSA ÇÖZÜNME HIZI ARTAR.
2-TEMAS YÜZEYİNİN ÇÖZÜNME HIZINA ETKİSİ
7.Sınıf 4.Ünite Karışımlar Konu Özeti
TEMAS YÜZEYİ İLE ÇÖZÜNME HIZI DOĞRU ORANTILIDIR.
3-KARIŞTIRMANIN ÇÖZÜNME HIZINA ETKİSİ
7.Sınıf 4.Ünite Karışımlar Konu Özeti
KARIŞTIRMA ÇÖZÜNME HIZINI ARTIRIR.

7.Sınıf 4.Ünite Karışımlar Konu ÖzetiFenozom’u Takip Edin!

 ---<span class="has-inline-color has-white-color">Döndü TOPKAYA</span>
Döndü TOPKAYA                                                                                                                                      Fen Bilimleri Öğretmeni

8.SINIF 4.ÜNİTE PERİYODİK SİSTEM

8.SINIF 4.ÜNİTE PERİYODİK SİSTEM

8.Sınıf 4.Ünite Periyodik Sistem Konu Özeti

PERİYODİK SİSTEM

PERİYODİK SİSTEM NEDİR?

Bilinen 118 elementin kullanılmasını ve öğrenilmesini kolaylaştırmak amacıyla elementlerin belirli bir düzende gruplandırıldığı tablodur. Elementlerin periyodik olarak tekrarlanan özelliklerine göre sıralanmasından dolayı periyodik tablo ismini almıştır.

PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ

JOHANN DÖBEREİNER

Bu konuyla ilgili ilk çalışmayı 1829 yılında Johann Döbereiner, benzer özellik gösteren elementlerden üçlü gruplar oluşturarak gerçekleştirmiştir.
Döbereiner, elementleri Li-Na-K, Cl-Br-I, Ca-Sr-Ba gibi gruplara ayırmıştır.

Alexandre Beguyer de Chancourtois

Elementlerin artan atom ağırlıklarına göre sarmal bir şekilde sıralamıştır. Benzer özellik gösteren elementler dikey sıralarda alt alta olacak şekilde sıralanmıştır.
Fakat bu listede elementlerin dışında bazı iyonlara ve bileşiklere de yer vermiştir.

John Newlands

O devirde bilinen 62 elementi artan atom ağırlıklarına göre sıralamış, ilk 8 elementten sonra benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerin tekrar ettiğini fark etmiştir. Elementleri 8’erli gruplamış ve müzikteki notalara benzetmiştir.

Lothar MeyerDimitri İvanovic Mendeleyev

Meyer elementleri benzer fiziksel özelliklerine(değerliklerine göre) göre sıralamıştır.

Mendeleyev bu sıralamayı artan atom ağırlıklarına göre yapmıştır. Mendeleyev oluşturduğu sıralamada elementlerin düzenli olarak (her 8 elementte bir) aynı özellikleri gösterdiğini farketmiştir. Bu sıralama günümüzde kullanılan elementlerin sınıflandırılmasına yakın bir sıralamadır. Bundan dolayı periyodik cetvelin babası kabul edilir.

Henry Moseley

Henry elementlerin sıralamasını artan proton sayısına(atom numarası) göre yapmıştır.
Deneysel olarak atom numaralarını ispatlamıştır.

GLENN SEABORG

Periyodik tabloda en altta bulunan iki sırayı ekleyerek tabloya son halini vermiştir.

PERİYODİK SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ

PERİYOT: Artan atom numaralarına göre yan yana sıralanan elementlerden oluşan yatay sıralara (satır)periyot denir.
GRUP: Benzer özellik gösteren elementlerin alt alta gelerek oluşturduğu dikey sıralara(sütun) grup denir.

NOT: Periyodik tabloda bilinen 118 element vardır. 8 adet A grubu ve 10 adet B grubu olmak üzere toplam 18 grup bulunur. Periyodik tablo 7 periyottan oluşur.

PERİYODİK TABLO

PERİYOTLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

 • Aynı periyottaki elementlerin katman sayıları aynıdır.
 • Aynı periyotta bulunan elementlerin fiziksel özellikleri benzerlik gösterir.
 • Aynı periyotta bulunan elementlerin atom numaraları (proton sayıları) soldan sağa doğru artar.

GRUPLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

 • Aynı gruptaki elementlerin katman sayıları farklıdır.
 • Hidrojen hariç aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerlik gösterir.
 • Aynı gruptaki elementlerin atom numaraları(proton sayıları) yukarıdan aşağı doğru artar.

Bazı grupların özel adları;

 • 1A GRUBU: ALKALİ METALLER
 • 2A GRUBU: TOPRAK ALKALİ METALLER
 • 7A GRUBU: HALOJENLER
 • 8A GRUBU: SOYGAZLAR(ASAL GAZLAR)

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI

1-METALLER

2-AMETALLER

3-YARI METALLER

1-METALLERİN ÖZELLİKLERİ

 • Yüzeyleri parlaktır, ışığı yansıtır.
 • Oda sıcaklığında cıva hariç tamamı katı halde bulunur.
 • Tel ve levha haline getirilebilir, işlenebilirler.
 • Isı ve elektriği iyi iletirler.
 • Kendi aralarında bileşik yapmazlar, alaşım yaparlar.
 • Periyodik sistemin sol ve orta kısmında yer alırlar.
 • Son katmanlarında 1,2,3 elektron bulunur.

2-AMETALLERİN ÖZELLİKLERİ

 • Yüzeyleri mattır, ışığı iyi yansıtmaz.
 • Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde bulunabilirler.
 • Kırılgandırlar, işlenemez, tel levha haline getirilemezler.
 • Isı ve elektriği iyi iletmezler.
 • Kendi aralarında ve metallerle bileşik yaparlar.
 • Periyodik tabloda sağ tarafta bulunurlar.( H hariç)
 • Son katmanlarında 5,6,7 elektron bulunur.

SOYGAZLARIN ÖZELLİKLERİ

 • Parlak değil mattır.
 • Oda sıcaklığında gaz halde bulunurlar.
 • Normal koşullarda bağ yapmaz, bileşik oluşturmazlar.
 • Isı ve elektriği iyi iletmezler.
 • Tel ve levha haline getirilemezler.
 • Tüp içine doldurulup elektrik akımı verilirse her gaz kendine özgü ışık verir.

3-YARI METALLERİN ÖZELLİKLERİ

 • Parlak veya mat olabilir.
 • Oda sıcaklığında tamamı katı haldedir.
 • Tel ve levha haline getirilebilir, işlenebilirler.
 • Isı ve elektriği metallerden az, ametallerden fazla iletirler.
 • Hem metallerle hem ametallerle bileşik yaparlar.
 • Periyodik sistemde metallerle ametaller arasında yer alırlar.

PERİYODİK TABLODA SOLDAN SAĞA DOĞRU;

 • Grup numarası artar.
 • Atom numarası artar.
 • Proton sayısı artar.
 • Son katmandaki elektron sayısı artar.
 • Katman sayısı değişmez.
 • Atom çapı azalır.***
 • Periyot numarası değişmez.
 • Metalik özellik azalır ametalik özellik artar.

PERİYODİK TABLODA YUKARIDAN AŞAĞI DOĞRU;

 • Grup numarası değişmez.
 • Atom numarası artar.
 • Proton sayısı artar.
 • Son katmandaki elektron sayısı değişmez.
 • Katman sayısı artar.
 • Atom çapı artar.***
 • Periyot numarası artar.
 • Metalik özellik artar, ametalik özellik azalır.
***Katman sayısının artması atom çapını artırır. Katman sayısı değişmeden proton sayısı artarsa atom çapı küçülür. Bunun nedeni protonların katmanlardaki elektronlara çekim uygulamasıdır. Proton sayısı artarsa bu çekim artar ve elektronları merkeze daha yakın yörüngede dönmeye zorlar. Bu da atom çapını küçültür.

8.Sınıf 4.Ünite Periyodik Sistem Konu ÖzetiFenozom’u Takip Edin!

 ---<span class="has-inline-color has-white-color">Döndü TOPKAYA</span>
Döndü TOPKAYA                                                                                                                                      Fen Bilimleri Öğretmeni

7.SINIF 4.ÜNİTE SAF MADDELER

7.Sınıf 4.Ünite Saf Maddeler Konu Özeti

7.Sınıf 4.Ünite Saf Maddeler Konu Özeti

SAF MADDELER

SAF MADDE NEDİR?

Aynı tür atom veya aynı tür moleküllerden oluşan, kendilerine has fiziksel ve kimyasal özellikleri olan maddelere SAF MADDE denir.

SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ

 • Tek cins tanecikten oluşurlar.
 • Aynı şartlar altında birbirinden farklı özkütleye sahiptir.
 • Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.
 • Her tarafında aynı özelliği gösterirler.
 • Fiziksel yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılamazlar.

SAF MADDE

ELEMENT

 • Aynı tür atomların bir araya gelmesiyle oluşan saf maddelerdir.
 • Tek cins atom içerirler.
 • Altın, Demir, Bakır, Helyum gazı, Hidrojen gazı, Oksijen gazı vb.
 • Atomik yapılı ve Molekül yapılı element olmak üzere iki gruba ayrılır.

BİLEŞİK

 • İki ya da daha fazla elementin belirli oranda bir araya gelerek ve kendi özelliklerini kaybederek oluşturdukları saf maddelerdir.
 • Farklı tür atomlar içerirler.
 • Su, tuz, alkol, şeker, karbondioksit vb.
 • Moleküler yapılı ve moleküler yapıda olmayan bileşikler olmak üzere iki grupta incelenir.

ELEMENTLER

ATOMİK YAPILI ELEMENTLER


 • Atomlar arasında gruplaşma yoktur yani molekül oluşmamıştır.
 • Yığın halindedir.
 • Atomlar birbirinin aynısıdır.
 • Sembollerle gösterilir. Molekül içermediği için kaç atomdan oluştuğu belirtilmez.
 • Demir, Bakır, Alüminyum, Çinko, Altın, Gümüş vb.
ATOMİK YAPILI ELEMENTLER

MOLEKÜL YAPILI ELEMENTLER


 • Atomlar arasında gruplaşma vardır yani molekül oluşmuştur.
 • Belirli oranda bir araya gelen atom grupları vardır.
 • Atomlar birbirinin aynısıdır.
 • Sembolle gösterildiği gibi molekülde kaç atom olduğunu belirtmek için formüllerle de gösterilir.
 • Hidrojen gazı, Oksijen gazı, Azot gazı vb.
MOLEKÜL YAPILI ELEMENTLER

NOT:

Element sembolleri Dünya’nın her yerinde kabul görmüş genel sembollerdir. Hangi ülke olursa olsun semboller aynıdır.

Bir elementin sembolüne bakarak molekülünde kaç atom oluğunu anlayamayız. Bu sebeple atomik yapılı elementlerde formül yoktur. Moleküler yapılı elementler formül ile gösterilir. Örneğin; İki atomdan oluşan Hidrojen elementinin sembolü H formülü H2 ,Oksijen elementinin sembolü O formülü O2 , Azot elementinin sembolü N formülü N2‘dir.

ELEMENT SEMBOLLERİ

ELEMENTLERİN KULLANIM ALANLARI

BİLEŞİKLER

MOLEKÜLER YAPILI BİLEŞİKLER


 • Farklı tür atomlardan oluşur.
 • Tanecikler arasında gruplaşma yani molekül vardır.
 • Belirli sayıda atom gruplaşarak molekülü oluşturur.
 • Formüllerle gösterilir.

MOLEKÜLER YAPIDA OLMAYAN BİLEŞİKLER


 • Farklı tür atomlardan oluşur.
 • Tanecikler arasında gruplaşma yani molekül yoktur.
 • Sonsuz örgü tipi modeli vardır.
 • Formüllerle gösterilir.

YAYGIN BİLEŞİKLER VE KULLANIM ALANLARI

TANECİK MODELİ

BİLEŞİĞİN ADI

SU

KARBONDİOKSİT

KARBONMONOKSİT

TUZ

METAN

HİDROKLORİK ASİT

AMONYAK

KÜKÜRTDİOKSİT

ŞEKER(GLİKOZ)

ETİL ALKOL

BİLEŞİĞİN FORMÜLÜ

H2O

Bir molekülü toplam 3 atomdan oluşur.2 çeşit atom içerir.

CO2

Bir molekülü toplam 3 atomdan oluşur. 2 çeşit atom vardır.

CO

Bir molekülü toplam 2 atomdan oluşur.2 çeşit atom vardır.

NaCl

CH4

Bir molekülü toplam 5 atomdan oluşur.2 çeşit atom vardır.

HCl

Bir molekülü toplam 2 atomdan oluşur. 2 çeşit atom vardır.

NH3

Bir molekülü toplam 4 atomdan oluşur.2 çeşit atom vardır.

SO2

Bir molekülü toplam 3 atomdan oluşur. 2 çeşit atom vardır.

C6H12O6

Bir molekülü toplam 24 atomdan oluşur. 3 çeşit atom vardır.

C2H6O

Bir molekülü toplam 9 atomdan oluşur. 3 çeşit atom vardır.

KULLANIM ALANI

Yaşamın temel kaynağıdır.

Asitli içecekler, maden suları, yangın söndürme tüpleri, seracılıkta kullanılır.

Zehirli bir gazdır. Deterjan yapımında, alkol ve asit eldesinde kullanılır.

Sofra tuzu olarak, dericilikte ve hayvan besiciliğinde, su yumuşatma işlemlerinde kullanılır.

Endüstride ve evlerde ısınma amacıyla ve gaz ocaklarında kullanılır.

Tuz ruhu olarak temizlikte, sanayide, boya üretiminde, ilaç üretiminde ve pek çok alanda kullanılır.

Gübre, patlayıcı madde yapımı, temizlik malzemelerinde kullanılır.

Cam parlatma, kağıt üretimi, buzdolabı gazları, sülfürik asit üretimi ve madencilikte kullanılır.

Gıda sektöründe kullanılır.

Kolonya ve parfümlerde, termometre sıvılarında kullanılır.

MOLEKÜL – Döndü Topkaya

7.Sınıf 4.Ünite Saf Maddeler Konu Özeti


 ---<span class="has-inline-color has-white-color">Döndü TOPKAYA</span>
Döndü TOPKAYA                                                                                                                                      Fen Bilimleri Öğretmeni

Fenozom’u Takip Edin!

Fenozom’u takip edin!

Top